Proposo acabar amb les ocupacions conflictives a Sant Feliu de Guíxols

Durant el debat del passat ple de desembre, he presentat la “Moció sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials” que va ser aprovada amb els vots favorables dels regidors de Junts i els de TSF i PSC.

Des de Junts estem liderant aquestes propostes legislatives per combatre un tipus d’ocupacions, que es fan sense títol habilitant i provoquen que un ús anormal de la finca causi problemes de convivència amb els veïns.
Per resoldre aquesta problemàtica, Junts planteja dues vies legislatives:

    A Catalunya, amb la reforma del llibre V del Codi Civil de Catalunya i de l’article 5 de la llei de vivenda.
    Al Congrés, proposta de modificació de la llei d’enjudiciament criminal perquè els desallotjaments es puguin fer en un màxim de 48 hores

Aquestes eines serviran als ajuntaments per tal d’accelerar la resolució d’aquelles ocupacions d’immobles que provoquen greus problemes de convivència en l’entorn i generen alarma social entre els veïns, perquè es tracta d’una ocupació delinqüencial.

La proposta de Junts també preveu que es destini a habitatge social aquells immobles recuperats per fer front a una altra de les emergències que viu el país: la falta d’habitatge.