L’equip de Junts presenta els 6 projectes per a millorar el benestar de les persones

El passat dissabte dia 13 de maig, Junts a Sant Feliu de Guíxols vam presentar els 6 projectes que serviran per a millorar el benestar de les persones.

Els projectes que vaig presentar com a candidat a l’alcaldia varen ser: l’habitatge a Sant Feliu de Guíxols i les accions que s’han de fer per a la seva creació, fent un cens dels habitatges buits, augment de recursos a l’àrea d’habitatge, regulació d’habitatge d’ús turístic i expropiació d’habitatges buits de grans tenidors.

El segon projecte presentat va estar la creació d’un espai polivalent on les entitats esportives, associacions, comerciants, entitats culturals, escoles i el teixit associatiu puguin desenvolupar activitats durant tot l’any.

La Gemma Arnau, membre de la candidatura de Junts, va presentar el projecte de la creació d’un hotel d’entitats, per a donar més visibilitat a les associacions i potenciar el Consell d’entitats municipal.

En segon lloc ens ha proposat accions per a millorar la qualitat de vida de les persones grans, afavorint la seva socialització, evitant així la solitud. També ha proposat fer la reforma de l’Asil Surís i la creació d’un Nou Centre de dia.

Els dos últims projectes els va presentar la Nines Rivas, que ocupa el segon lloc de la candidatura de Junts, que va explicar les propostes educatives al llarg de la vida segons les necessitats de cada etapa, proposant un pacte per a l’educació per a donar solució al problema de la baixa natalitat sense haver de tancar cap escola. També va explicar les propostes culturals fent un paral·lelisme amb el binomi educació-cultura, per tal d’afavorir que el talent local es quedi a la ciutat.

Amb aquest acte a la Casa Irla, el partit polític Junts per Catalunya a Sant Feliu de Guíxols volem aconseguir que els ciutadans tinguin la possibilitat d'escollir un nou govern que posa al centre el benestar de les persones i el sentiment de pertinença.