Junts exigeix explicacions al govern per l’errada en el decret d’alcaldia sobre el taxi

Durant el mes de novembre de 2020 el govern sortint va portar a aprovació el reglament del taxi amb l’objecte de regular i ordenar el servei de taxi urbà, considerat com activitat de transport de viatgers d’interès públic.

Passats més de dos anys de la seva aplicació, la majoria de taxistes consultats pel grup de Junts per Catalunya mostren la seva disconformitat amb l’aplicació del reglament i segons afirmen, no està comportant cap canvi en la prestació del servei a la ciutadania. També indiquen que el torn de guàrdia establert per l’ajuntament els sitúa en contradicció amb el règim general de descans que regula la seva activitat.

Els taxistes consideren necessària una revisió de tarifes per l’increment de costos i van fer una proposta de revisió de tarifes per l’any 2023 que va ser resposta per l’ajuntament a finals de febrer de 2023 amb un decret signat per l’alcalde. Aquest decret incloia un quadre amb tarifes que no corresponien a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols i que finalment va ser substituït al cap d’uns dies per un nou decret d’alcaldia.

El portaveu de Junts, Toni Carrión, ha sol.licitat la compareixença en sessió plenària de la regidora delegada per tal que informi a la ciutadania sobre el fet incomprensible de la firma per part de l’alcalde d’un decret d’alcaldia amb dades que no tenen res a veure amb Sant Feliu de Guíxols i que exposi el balanç de l’aplicació del reglament i en quins aspectes ha millorat el servei des de l’entrada en vigor tant per a la ciutadania com per als professionals del taxi.

Document adjunt: decret alcaldia taxes taxis 2023