He demanat a les institucions amb representació de Junts que incrementin les aportacions al projecte Thyssen

La tramitació del projecte de construcció del museu Thyssen a Sant Feliu de Guíxols ha vist aquesta setmana l’inici del camí de les diferents tramitacions necessàries per tal d’arribar al projecte executiu que permeti fer-lo realitat.

La posició de Junts respecte d’aquest projecte ha estat favorable en línies generals perquè creiem que el concepte cultural associat al projecte Thyssen posarà al mapa el nom de Sant Feliu de Guíxols i permetrà potenciar un dels sectors econòmics que generarà oportunitats per a tothom.

És en aquest sentit que, veient l’estat de maduració del projecte Thyssen, el grup municipal de Junts a Sant Feliu de Guíxols hem continuat fent les gestions ja portades a terme fins el moment, per tal de que es pugui incrementar el finançament de totes les administracions allà on és present Junts i així el museu pugui obrir les portes la primavera del 2023 d’acord a la última previsió del govern municipal.