L’equip de Junts per Catalunya-Sant Feliu de Guíxols ha treballat, conjuntament amb empresaris i ciutadans de Vilartagues, en un projecte de remodelació de la plaça Salvador Espriu per al pròxim mandat. Des de la candidatura es dóna molta importància a la zona de la plaça, ja que es considera un punt neuràlgic i comercial de la zona de Vilartagues, per aquest motiu, i amb la finalitat d’apostar per millorar el comerç del barri, es considera necessària aquesta remodelació.

La necessitat de renovació d’aquest espai de la ciutat va ser detectada en les reunions que les sectorials de l’equip de Junts per Catalunya han portat a terme amb la ciutadania en els darrers mesos. En les diferents reunions, organitzades al barri de Vilartagues, tant veïns com comerciants han coincidit en plantejar les mateixes necessitats: la dinamització de l’eix comercial i l’increment de la seguretat pels veïns del barri.

Seguint aquestes peticions dels mateixos veïns de Vilartagues, Junts per Catalunya-Sant Feliu de Guíxols ha dissenyat un seguit d’actuacions per a donar-hi compliment, entre elles, la reforma integral de la plaça Salvador Espriu, que avui està integrada per la plaça original i l’adaptació peatonal de part del carrer Almeria.

El projecte de modernització de la plaça que presenta Junts per Catalunya preveu consolidar-la en un espai únic de costat a costat, amb una pavimentació de tota la plaça al mateix nivell, eliminant obstacles per a vianants i fent-la més diàfana. Alhora, s’incorporarien àrees de jocs infantils, amb una font integrada i terrasses per als locals.  A més, s’incrementaria la il·luminació, s’afegiria una zona permanent per a celebració d’actes i es dotaria de places d’aparcament gratuït rotatiu que facilitessin l’accés als comerços, fent que esdevingués un lloc de trobada còmode i agradable per als veïns.