L’equip de Junts per Catalunya-Sant Feliu de Guíxols ha treballat, conjuntament amb veïns de la ciutat, en dos projectes, un sobre un aparcament subterrani al passeig dels Guíxols i un altre aparcament a la Corxera.

La necessitat de crear dos aparcaments subterranis al passeig i a la corxera ha quedat palesa en les diferents reunions que les sectorials de l’equip de Junts per Catalunya han portat a terme amb la ciutadania i els comerciants en els darrers mesos. En aquestes reunions han sigut molts veïns que han coincidit amb les mateixes necessitats: la creació dels dos pàrquings a cada extrem de la ciutat.

Seguint aquestes peticions, des de Junts per Catalunya-Sant Feliu de Guíxols tenim clar que el lateral dels jardins Juli Garreta permetrà construir un aparcament subterrani per a 400 places que donarà servei per accedir amb garanties a l’eix comercial i al front marítim. Conjuntament a la construcció del nou aparcament subterrani caldrà actualitzar l’espai i els elements naturals en superfície del passeig dels Guíxols i ordenar el front de mar per generar nova activitat econòmica.

Pel que fa al pàrquing de la corxera, que es situarà entre equipaments culturals i esportius de la ciutat, es projecta construir un aparcament soterrat i en superfície de 500 places, obrin, a més, l’oportunitat d’oferir a la ciutadania una gran plaça pública per a esdeveniments de gran format.