Els nostres principis fonamentals

#REGENERACIÓ

#REGENERACIÓ
de la candidatura amb persones honestes que creuen en una nova forma de fer política només al servei del ciutadà

#TRANSVERSALITAT

#TRANSVERSALITAT
d’opinions i sensibilitats polítiques que ens fan més oberts i més inclusius

#FORMACIÓ

#FORMACIÓ
i professionalitat de l’equip en els àmbits de gestió de l’Ajuntament

Totes les accions del nostre projecte estan pensades per a la millora de les oportunitats i la qualitat de vida dels ciutadans de Sant Feliu de Guíxols.

S

ostenibilitat del nostre entorn

A

tenció a les persones

N

ació amb dret a l’autodeterminació. Som la llista del president

T

enacitat per aixecar amb esforç el poble que som

F

elicitat de tots els que viuen o visiten Sant Feliu de Guíxols

E

scoltem totes les idees per solucionar problemes

L

ideratge d’un equip expert en totes les àrees

I

l·lusió per treballar pel nostre poble i la seva gent

U

niversalitat a l’equip i transversalitat d’opinions i sensibilitats
D E

G

uíxols, valor afegit com a bressol de la Costa Brava

U

nic, vivim en un indret singular, i volem mostrar-lo al món

I

dentitat amb personalitat a preservar. Indústria, turisme, natura, art i història

X

errem entre nosaltres, conversem i ens associem

O

ptimisme per encarar el futur. Tenim tots els ingredients per viure bé

L

libertat i democràcia per esdevenir un nou estat en forma de república a Europa

S

olidaritat i sensible vers les diferents realitats del món