El passat dijous 11 de juliol el grup municipal de Junts per Catalunya vàrem assistir al primer ple extraordinari de la legislatura, el ple d’aprovació del cartipàs, on es distribueixen les regidories del govern local.

Com a reflexió general, la nostra portaveu, la Cristina Vicens, va intervenir per a fer èmfasi en la importància de la participació política de l’oposició i la presa de decisions de la institució a més de la rellevància que pugui tenir l’increment de les retribucions del govern, la qual cosa ja havien posat de manifest els dos portaveus de l’oposició que havien intervingut prèviament.

Fent abstenció a la proposta de retribucions, el nostre sentit del vot està fonamentat a nivell global en què el govern representa el 90% de la despesa del pressupost total, en canvi, l’oposició representa el 10%. Així doncs, malgrat fem un vot de confiança al govern perquè ens demostrin que l’increment de quanties en les  dedicacions dels regidors es reflectirà en el treball i resultats per la millora de la ciutat, no podem obviar que l’oposició té el deure de treballar per fiscalitzar la gestió de govern, per tant, s’hauria de posar en valor també aquesta feina de control de la gestió de les funcions de cada regidoria ampliant els espais de participació de l’oposició i les retribucions a percebre.

No obstant, el més important d’aquesta abstenció, i no un vot contrari, és la voluntat del grup municipal de Junts per Catalunya de dialogar amb el govern per impulsar grans acords en els projectes de ciutat tal com ja va manifestar la nostra portaveu en el seu discurs del ple d’investidura ara fa un mes perquè el nostre objectiu principal és tal com deia el nostre eslògan de campanya, Construir JUNTS el Sant Feliu del futur, i esperem que així sigui.

GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CATALUNYA