Al torn de preguntes al govern durant el ple ordinari del mes de febrer, hem traslladat la reclamació que membres de l’equip de Junts per Sant Feliu han rebut per part d’usuaris del camp de futbol a Vilartagues en quant a la falta d’aparcament delimitat per a motocicletes.

El fet de que no hi hagi una delimitació específica per a motos o bicicletes, fa que s’estiguin estacionant en llocs no previstos per a tal finalitat, generant-se cert conflicte amb altres usuaris conductors de cotxes o vianants.

Sol·licitem al regidor delegat que faci les gestions oportunes per tal de resoldre aquesta situació creant un aparcament per a us específic de motocicletes i al tractar-se d’un indret annex a una instal·lació esportiva, preguem que també es tingui en compte la possibilitat d’afegir-hi un nou aparcament per a bicicletes.