A partir d’una pregunta del portaveu de Junts, Toni Carrión, durant el ple de gener de 2023 l’alcalde Carles Motas va confondre el centre de trail running, per a la promoció del turisme esportiu, amb la Ganxotrail que es una cursa organitzada pel centre excrusionista Montclar.

Seguim insistint en què cal complir l’acord de ple del dia 25 de febrer de 2021 on es va aprovar per unanimitat la proposta del grup municipal de JUNTS per a la creació d’un centre de trail running per a la dinamització del turisme esportiu a Sant Feliu de Guíxols amb els següents acords:

  • Que l’ajuntament treballi en una ubicació per a fer les instal·lacions del centre de trail running amb els serveis necessaris per a la pràctica de l’esport.
  • Que l’ajuntament s’haurà d’ocupar de la senyalització dels camins i de potenciar la sensibilització per fomentar la cura del medi natural.
  • Divulgació a través d’una App informativa de les rutes que permeti la gamificació entre participants i la descàrrega de tracks dels circuits per nivells de dificultat.
  • Fer promoció del turisme esportiu de muntanya, oferint activitats guiades o autoguiades.

Cap dels acords s’ha complert, és més, a la Corxera hi ha un vinil posat per l’ajuntament on s’informa del centre de trail running i a les instal·lacions esportives ens informen que no tenen cap centre d’aquestes característiques ni cap grup de corredors.

Els mesos següents de l’aprovació de la moció s’ha fet el seguiment per part del nostre grup municipal i a la comissió informativa ens responien que en setmanes estaria disponible la pàgina web informativa sobre les rutes i el centre trail running, estem acabant la legislatura i cap dels acords s’ha complert.