En sessió plenària ordinària del dia 25 de novembre de 2021, el govern de TXSF i PSC va sotmetre a debat el “Projecte de reforma i adequació dels locals de l’edifici Masó per a l’ús d’oficines” amb la previsió de que siguin ocupades en un futur per l’oficina de turisme de la ciutat.

El cost d’aquest projecte de reformes està valorat en 440.000 euros i s’afegeixen als 850.000 euros que el govern va destinar a la compra dels locals de La Caixa a la Rambla amb Carrer Major. En la proposta de compra dels locals, el grup de Junts ja es va posicionar en contra d’aquesta adquisició i mantindrà el seu vot en contra del projecte de reformes.

En línia amb la posició defensada en el ple de principis d’any 2021 sobre la votació de la compra del local, creiem que es pot situar aquesta oficina de turisme en altres espais que ja són propietat de l’ajuntament sense necessitat d’haver de destinar mes d’un milió d’euros que la ciutat necessita en altres projectes que són més prioritaris.