Adhereix-te a la llista oberta

En aquest projecte polític hi poden participar totes les persones, aportant idees, experiència, coneixements, punts de vista i opinions. Per això volem comptar amb tots els suports possibles. Tothom hi té cabuda, tothom hi és benvingut i benvinguda, per ajudar a enfortir i fer créixer la ciutat de Sant Feliu de Guíxols. Totes les aportacions contribuiran a arribar més lluny i afrontar nous reptes, per això hem creat la Llista Oberta de Junts per Catalunya Sant Feliu de Guíxols.

La Llista Oberta és una manera de donar suport a Junts per Catalunya Sant Feliu de Guíxols | JxCAT Guíxols i de fer costat al seu cap de llista i als membres de la candidatura. A més, és una forma de participació i compromís basada, principalment, en aquests punts:

  • Voluntat de millorar, crear oportunitats i enfortir la ciutat de Sant Feliu de Guíxols i el benestar de les persones que hi vivim en tots els àmbits.
  • Fer costat als i a les membres de la candidatura de Junts per Catalunya Sant Feliu de Guíxols per contribuir a fer créixer el projecte i la seva base.
  • Ser partícip del projecte, aportar i sumar en els punts de trobada i espais de participació que s’estableixin.
  • Defensar les llibertats individuals i col·lectives de les persones i entitats del municipi de Sant Feliu de Guíxols i de Catalunya.
  • Fomentar la transparència, l’honestedat i el respecte vers l’acció política local com a forma de compromís i responsabilitat.

Si hi estàs d’acord, pots adherir-te a la Llista Oberta de Junts per Catalunya Sant Feliu de Guíxols completant el següent formulari: