En el primer ple ordinari presencial després de la pandemia del covid-19, els grups de govern TXSF i PSC han portat a votació la moció per a una organització equitativa de l’educació dels alumnes de P3 per tal de reclamar el manteniment de les línies dels centres educatius al departament d’educació de la Generalitat de Catalunya.

En aquest punt del ple, la portaveu de Junts per Catalunya, ha volgut manifestar el suport d’aquest grup a la moció presentada al tractar una problemàtica a resoldre a curt termini pel proper curs que vindrà marcat per les condicions del COVID-19, tot i que proposa que el consistori abordi les raons de fons que porten a suprimir linies educatives consecutivament un any darrera l’altre.

En aquest sentit, Junts per Catalunya proposa plantejar un pla d’activació de la ciutat que resolgui d’arrel les causes que estan provocant les baixes inscripcions i que permeti les families joves a quedar-se a viure a Sant Feliu, mesures per tal d’afavorir l’increment d’oferta laboral qualificada amb l’activació dels motors econòmics a la ciutat i l’increment d’oferta d’habitatge a preu assequible. D’altra banda, qüestions que la portaveu de Junts per Catalunya, Cristina Vicens, ja ha defensat durant aquest primer any de legislatura en diferents ocasions en el plenari municipal.

En el seu torn de paraula, l’alcalde Carles Motas, va recollir aquesta idea de treball conjunta proposada per Junts per Catalunya per tal d’avançar per encarar aquest projecte de ciutat.