El grup municipal de Junts per Catalunya considerem adeqüades les actuacions i cessions que es proposen a la modificació inicial per part del promotor per al desenvolupament de la construcció de 17 habitatges unifamiliars. Les actuacions que milloren la zona són entre altres: la cessió de 2 parcel.les a l’Ajuntament, la pavimentació i urbanització de l’entrada de la carretera a Sant Amanç desde la Ronda de Ponent, 30.000m2 de zona verda en bon estat d’ordre i neteja per a un futur parc a Sant Amanç i invertir 200 mil euros per a renovar el colector d’aigua de la riera de Sant Amanç.

D’altra banda,  el nostre grup municipal va demanar al govern poder debatre els usos dels espais cedits per a futurs equipaments de la ciutat, com és el cas de Cal Pinxo, en una zona que considerem estratègica pel desenvolupament  de la ciutat.

Finalment vam interpel·lar al govern en preservar els pins que confirmen la pineda de la zona per evitar l’impacte visual de l’urbanització, doncs cal posar en valor que la vista desde la ronda de ponent cap al parc urbà és la façana que conecta l’entrada de la ciutat amb el  pulmó verd més gran que tenim, l’Ardenya, i cal preservar-ho.

Grup Municipal Junts per Catalunya