El dijous 28 d’octubre de 2021, el govern municipal va portar a Ple l’aprovació d’un suplement de crèdit en modalitat de préstec per 5 milions d’euros pel projecte de l’aparcament de Ponent.

El nostre grup municipal ha mantingut la mà estesa des del principi de la legislatura per a la col·laboració amb els grans projectes de ciutat. Un clar exemple relacionat amb el fet que ens ocupa, és la predisposició de JUNTS a superar el debat de la ubicació de l’aparcament, malgrat la nostra proposta en programa electoral no era la proposada últimament pel govern;  amb l’objectiu que fos una realitat amb un ampli consens dins el consistori.

No obstant, el govern ha demostrat que no té interès en fer partícip els altres grups municipals doncs no han impulsat cap espai de treball i debat profund amb la oposició per tractar el projecte ni el model de gestió. I com afegitó, porten a aprovació un endeutament de la ciutat sense haver aportat estudis de viabilitat econòmica prèviament.

Així doncs, considerem que seria una irresponsabilitat donar llum verda a una manera de fer autoritària de l’equip de govern. Per aquest motiu, el nostre vot contrari, coincident amb els altres grups de la oposició, és un vot contrari  a la manera de fer les coses del govern, en cap cas, és un vot contrari a impulsar la construcció d’un aparcament tant necessari a la nostra ciutat.