El passat dijous 25 de març en sessió plenària es va aprovar la moció per al control del lloguer d’habitatges per al seu ús com a primera vivenda i per als usos d’habitatge turístic.

La nostra ciutat té una gran problemàtica en aquest aspecte condicionat per dos factors essencials: d’una banda, l’elevat preus dels lloguers vinculat a ser ciutat turística, d’altra banda, la baixa renda mitjana vinculada també a una manca d’oferta laboral amb salaris qualificats.

Així doncs, el grup municipal de Junts per Catalunya estem d’acord i considerem que cal treballar  per oferir habitatge assequible com a dret essencial, i malgrat les competències de regulació són d’àmbit estatal, creiem que podem impulsar a nivell local politiques de mediació per fomentar el lloguer anual en comptes del lloguer vacacional.

La moció aprovada també demana al govern de l’estat que s’alinii amb la generalitat i els municipis per tal que puguin desenvolupar conjuntament la llei de lloguers aprovada el 2020 al Parlament de Catalunya per Junts per Catalunya i Esquerra amb les CUP i Podem.

L’objectiu és el de facilitar l’accés a l’habitatge a tothom i fent especial èmfasi als joves de la nostra ciutat perquè es puguin quedar a viure aquí. La moció aprovada per la majoria del consistori, conté els següents punts bàsics:

  1. Publicar els índexs de referència de preus de lloguer de Sant Feliu de Guíxols i també a garantir, a través de l’Oficina Local d’Habitatge, la correcta difusió i l’assessorament
  2. Supervisar i actuar sobre els possibles habitatges turístics il·legals que hi puguin haver a la ciutat
  3. Instar el Govern de l’Estat a augmentar el parc públic d’habitatge de lloguer social i assequible
  4. Instar el Govern de l’Estat a legislar per regular el mercat del lloguer d’habitatges, impedint preus abusius en els contractes d’arrendament de l’habitatge i garantint un lloguer estable, segur i assequible.
  5. Instar el Govern de l’Estat a aprovar una llei estatal d’habitatge, que permeti el seu desenvolupament en el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya i dels municipis