El passat dilluns 21 de desembre de 2020, en sessió extraordinària el ple es va reunir per debatre i sotmetre a votació els pressupostos de la ciutat per a l’exercici 2021.

Aquest pressupost presenta uns canvis concrets que no fan modificar substancialment les linies estratègiques de ciutat, per tant, el sentit del vot del grup municipal de Junts per Catalunya va anar en la mateixa línia que en la votació dels presspostos per l’exercici 2020. L’increment de 4,8 milions respecte l’any passat es deu en termes generals a la regularització dels salaris dels treballadors, la tansferència de la Generalitat per la gestió directe de les residències de gent gran i una inversió relacionada amb el cobriment de la riera de les comes.

Cal destacar que al capitol 2 de béns i serveis, el qual representa més del 50% del pressupost total, les partides més grans estan relacionades amb els contractes de neteja i edificis municipals. No obstant, si comparem partides de les àrees relacionades amb l’activitat de la ciutat, es pot observar un greuge comparatiu a l’àrea de promoció econòmica i turisme, fet que ens preocupa i que cal reforçar en una ciutat com la nostra. Així mateix, en el capitol 4 de transferències, s’observa una dotació elevada en promoció cultural en projectes de ciutat com el Festival o el Thyssen, però unes partides reduïdes destinades a la reactivació econòmica destinat al suport a l’empresariat. El nostre grup municipal posa l’accent en aquest aspecte perquè el covid ens ha demostrat que cal tenir una ciutat diversificada econòmicament i un sector econòmic preparat digitalment per afrontar reptes del present i el futur.

En relació al pressupost d’inversions, el nostre grup valora positivament la línia traçada pel govern per a debatre els projectes estratègics de ciutat amb l’oposició per tal de valorar-ne el seu possible finançament. Junts per Catalunya ja va anunciar fa un any la seva voluntat de treballar en aquesta línia per tal d’activar els motors econòmics de la ciutat, fet que generaria riquesa i millor qualitat de vida pels ciutadans. Alguns dels projectes de l’agenda del govern els compartim: Projecte Thyssen, la necessitat de l’aparcament o la rehabilitació de l’edifici “Palm Beach”. D’altra banda, celebrem que el govern hagi agendat com a propis projectes vitals per la ciutat que el nostre grup municipal va defensar al Ple de pressupostos de l’any 2020 com és l’aposta per la industria 4.0 per tal de generar ocupació de qualitat, així com l’habitatge públic per garantir que el jovent ganxó pugui viure a la seva ciutat.

Junts per Catalunya seguirà treballant en l’activació dels motors econòmics per dinamitzar la ciutat, i en garantir els drets bàsics de l’habitatge i les oportunitats laborals a les generacions de joves ganxons, ja que sinó, a mig termini podríem acabar essent una ciutat turística de temporada i és quelcom que hem d’evitar. Treballarem per posar en valor els dos àmbits i fer de Sant Feliu de Guíxols una ciutat on es pugui treballar i viure millor.