En sessió plenària ordinària  de 26 d’agost de 2021, Junts va traslladar a l’apartat de precs i preguntes algunes de les reclamacions dels ciutadans rebudes en les accions “Escoltem als barris” on els regidors de Junts reben i coneixen de primera veu l’opinió dels veïns pel què fa a la qualitat de prestació dels serveis públics que són competència de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Les preguntes detallades a continuació, estan relacionades amb la seguretat ciutadana i vialitat i han estat dirigides al regidor del govern dedicat exclusivament a aquestes matèries, Sr Ernest Nátera.

Situació d’incivisme i inseguretat ciutadana al Passeig dels Guíxols 

Els veïns subratllen que en cap moment la denúncia ve fonamentada pel fet que aquestes persones es reuneixin sinó pel seu comportament incívic, agressiu i de falta de respecte constant cap als veïns i vianants així com l’acumulació diària de brutícia, deixalles i orina que deixen en aquest indret.

Segons ens informen, aquesta situació fa prop d’un any que es produeix, havent informat d’això a la policia local en nombroses ocasions sense símptomes de resolució i més aviat notant un empitjorament del comportament d’aquestes persones que s’enfronten amb aquells veïns que pel seu compte intenten mediar en la situació.

Manifestem el nostre rebuig a que es produeixin aquests actes per part d’alguns ciutadans i defensem el dret de tots els habitants de Sant Feliu de Guíxols a conviure en condicions de respecte i llibertat.

Tanmateix, recordem a l’ajuntament té la funció de garantir la seguretat ciutadana, assegurar la utilització pacífica de la via i l’espai públic i prevenir la comissió d’actes incívics i il·lícits penals

Una vegada exposats els fets, li preguntem al regidor de la Policia el següent:

  • quines mesures de caràcter reparador i preventiu està prenent l’ajuntament per tal que aquestes conductes no es produeixin més a la nostra ciutat
  • quantes infraccions i sancions s’han imposat en referència als fets descrits
  • quina data de resolució de la situació pot donar l’ajuntament a aquests veïns.

El regidor del govern respon que la Policía Local té identificada la situació i que porta realitzades fins el moment 196 actuacions aixecant 110 actes per salut pública i incompliment de l’ordenança de convivència. Segons indica en la seva resposta, la majoria de persones identificades són menors i les accions que preveuen per resoldre la situació passen per la coordinació entre la policia local i l’àrea de jovent de l’ajuntament. 

Concentracions de persones i comportaments incívics als carrers del polígon bujonis

Reiteració per no haver estat resolta la qüestió preguntada al regidor al ple de 29 d’abril de 2021 on transmetíem la preocupació dels veïns del polígon bujonis que constataven i segueixen denunciant concentracions de persones als carrers del polígon durant els vespres  i  nits  dels  caps  de  setmana. En aquestes reunions a l’aire lliure, es manifesten comportaments incívics i generació de brutícia a la via publica.

Manifestem el nostre rebuig a que es produeixin aquests actes per part d’alguns ciutadans i donat que en la resposta del regidor de la Policia, d’ara fa 4 mesos, ens confirmava el coneixement d’aquests fets, li preguntem:

  • quines mesures de caràcter reparador i preventiu està prenent l’ajuntament per tal que aquests fets no es produeixin més a la nostra ciutat
  • quantes infraccions i sancions s’han imposat en referència a aquests fets.

El regidor del govern respon que la Policía Local té identificada la situació i que porta realitzades fins el moment 45 actuacions. Preveu resoldre la situació amb la instal.lació de noves càmeres i la millora de l’enllumenat públic a la zona. 

Reclamació per excés de circulació al carrer CAMIS

Transmetem queixa i petició de resolució de la situació que ens fan arribar els veïns del carrer CAMIS (pròxim a l’antiga aglotap) en referència a l’increment del trànsit de vehicles per aquest carrer a partir de la creació del parc central, moment en el que l’ajuntament va eliminar el sentit de baixada pel Carrer Rufo de la circulació procedent del carrer dos de maig.

A partir d’aquesta informació dels veïns, ens interessem i constatem presencialment que el Carrer Camís recull la major part de circulació de vehicles que arriben a la plaça d’Alabric i baixen per aquest carrer cap l’avinguda de canàries.

Per les reduïdes dimensions d’aquest carrer es produeixen situacions de soroll excessiu i d’inseguretat pels vianants (a més de l’anteriorment exposat, l’accessibilitat en aquesta zona es veu agreujada per la dificultat de transitar per les voreres del perímetre del nou aparcament que estan ocupades per suports de línies elèctriques d’aspecte provisional)

Per solucionar aquesta situació els veïns proposen que s’inverteixi el sentit de circulació de carrer Camís i que el trànsit procedent del carrer dos de maig circuli pel tram superior del carrer Girona o pel carrer Bartrina fins arribar a la Rambla de la Generalitat que al tractar-se d’una via principal amb més amplitud podrà acollir millor aquest volum de trànsit.

El regidor del govern respon que va mantenir reunió amb els veins d’aquest carrer amb data 30 de juliol de 2021 i que preveu resoldre la situació amb la implantació de mesures correctores a partir de setembre de 2021.