En sessió plenària ordinària, el grup de Junts per Catalunya s’ha adherit a la moció per demanar al departament d’educació la jornada continuada a les escoles de la ciutat. En la seva intervenció, la regidora Nines Rivas, ha manifestat el següent:

“El nostre grup municipal ha demanat al govern l’adhesió a la moció perquè ja estàvem treballant en aquesta línia per presentar una moció sobre la jornada continuada.

L’any 2012-13 es va posar en marxa una prova pilot amb escoles de la demarcació de Girona i en aquests 8 anys els informes demostren que hi ha una lleugera millora dels resultats de les competències bàsiques.

Sant Feliu de Guíxols està situat a una zona de singularitat en relació amb l’entorn on la nostra principal activitat econòmica es basa en el turisme i com a tal i amb el pla d’autonomia de centres s’ha de poder valorar la idoneïtat d’aquesta reorganització horària.

Ja es va fer un sondeig entre les famílies del municipi de les escoles públiques i més del 90% estaven d’acord amb la jornada continuada.

Amb aquesta proposta, l’ajuntament ha de garantir que les famílies amb pocs recursos econòmics rebin ajuts i beques per assistir al menjador i activitats escolars.

Creiem que per raons pedagògiques i econòmiques, aquesta flexibilització horària seria positiva per la comunitat educativa, amb una millora dels resultats, donat que l’alumnat està més receptiu a les hores del matí, més temps pel lleure i activitats extraescolars i que puguin arribar a casa més aviat, afavorint el vincle amb la família i el seu benestar emocional.

Per una altra banda es redueixen els desplaçaments i l’absentisme escolar a les tardes.

Finalment, si la comunitat educativa ho demana amb una resposta d’un 90% i els resultats avalen la millora, entenem que nosaltres ens hem d’adherir i recolzar a les famílies que ens han demanat el nostre suport.”