En sessió plenària extraordinària, el passat dijous 8 de juliol de 2021, el govern de TXSF i PSC va sotmetre a votació en un únic punt l’ampliació de crèdit amb romanents (estalvis) per a iniciar les despeses per a la compra d’un terreny on s’hi pot fer vivenda social, la remodelació de la plaça del monestir i el projecte per a l’aparcament a la carretera de Tossa.

El nostre grup municipal considera correcte la línia d’invertir en projectes que millorin la qualitat de vida del ciutadà o activin els motors econòmics de la ciutat, no obstant hem de manifestar que en els projectes de la plaça del Monestir o de l’aparcament previst a l’inici de la carretera de Tossa, no n’hem sigut partícips.

Pensem que si es el govern vol unitat en els projectes estratègics de ciutat, ha de seguir la dinàmica de treball que vàrem dur a terme amb el Pla de Contingència i Recuperació i el desenvolupament de l’Agenda Urbana 2030, on l’oposició podem treballar propostes i debatre-les amb el govern per confeccionar conjuntament el resultat final del treball.

D’altra banda, sí que estem a favor d’haver impulsat una acció per fomentar polítiques d’habitatge a la ciutat, doncs considerem prioritari crear vivenda i oferta laboral per les generacions de joves ganxons per tal que es quedin a viure i treballar a Sant Feliu de Guíxols. Per tant, si el vot hagués sigut diferenciat, haguéssim votat favorablement aquest punt.

No obstant, al ser un únic vot pels tres projectes, fem una abstenció motivada per la manca de participació per part de l’oposició en allò que el govern requereix aquest finançament. Tot i així, aquest sentit del vot té per objectiu aconseguir crear unes noves sinergies en els avenços d’aquests i altres projectes estratègics per la ciutat.