Aquest passat dimecres 30 d’octubre de 2019, en sessió plenària de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el govern municipal de TXSF-PSC va sotmetre a votació diferents punts per a la modificació de les ordenances reguladores dels impostos com l’IBI (impost de béns immobles), de les taxes d’escombraries i altres taxes per a la utilització privativa del domini públic i a la realització d’activitats municipals.

Els regidors de Junts per Catalunya varen votar en contra de l’increment del 3,9% de l’IBI proposat pel govern ja que aquest grup considera que no es donen les circumstàncies a la tresoreria de l’ajuntament que hi obliguin (hi ha romanent de tresoreria) i sobretot perquè la renda mitjana a Sant Feliu no arriba als 15.000 euros, es veu una desacceleració en l’economia i un increment d’impostos acabaria suposant de forma directa o indirecta un reducció de la renda disponible a les famílies

Amb els mateixos arguments de no conveniència de pujada d’impostos o taxes, Junts per Catalunya també ha votat en contra i ha mostrat la seva oposició a una pujada de taxes d’escombraries. En aquest cas, amb l’argument afegit que un increment de la taxa d’escombraries es podia evitar si l’equip de govern hagués començat a resoldre dos anys abans  les mancances de recollida selectiva d’escombraries a la ciutat. En comptes de pujar la taxa als ciutadans, es proposa de reduir els costos en la prestació d’aquest servei.

Entre els altres punts que es proposaven a votació en aquest mateix ple municipal, Junts per Catalunya s’ha adherit i votat a favor a la “Moció de suport a les mobilitzacions contra la sentencia i a favor del dret a l’autodeterminació” i on hem fet referència a la gravetat de la situació actual en què cal portar una moció al ple per reivindicar els drets civils i polítics que tenim tots els ciutadans de Catalunya i que no s’estan respectant per part de l’estat espanyol.

Junts per Catalunya ha manifestat que la millor forma de mantenir i reivindicar els drets fonamentals de manifestació i d’autodeterminació, és exercint-los.