En sessió plenària, el passat dijous 26 de setembre de 2019, el govern va sotmetre a votació entre altres punts la “Suspensió de llicències per a l’ús d’aparcament al centre històric i antic de la ciutat i carrers adjacents”. La portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya, Cristina Vicens, tot i que es va mostrar a favor de reduir la presència de vehicles en les zones més cèntriques de la ciutat, va subratllar la importància de tenir en compte que aquest tipus d’actuacions agreujaran la manca de places d’aparcament a la ciutat i cal disposar al mateix temps d’un pla global d’aparcaments per planificar i resoldre el dèficit de places.

El regidor responsable d’aquesta àrea, Josep Saballs, va respondre a la proposta de Vicens informant al ple sobre l’estat de les gestions per a la concessió de l’aparcament de la Corxera amb la novetat de l’ampliació de la proposta inicial afegint l’estudi d’un segon aparcament central a la zona de Cala Sants – Port, oferint així dues noves bosses d’aparcament a banda i banda del centre ciutat en comptes d’una sola com s’havia estudiat inicialment.

En aquest sentit el grup municipal de Junts per Catalunya fa una valoració positiva de la modificació introduïda pel govern ja que aquesta idea es correspon amb la proposta que Junts per Catalunya incorpora al seu programa electoral 2019-2023 on parlàvem de la necessitat d’afegir un segon aparcament central complementari al de la Corxera i que hauria de situar-se al costat de la façana marítima propera al Passeig dels Guíxols.

En properes publicacions esperem donar compte de l’evolució favorable d’aquesta modificació introduïda en l’estudi del que inicialment havia de ser un únic aparcament a la Corxera per tal que amb caràcter d’urgència es faci la redacció de l’estudi global que permeti l’inici de la construcció d’aquests dos nous aparcaments. L’avantprojecte de l’aparcament de la Corxera ja està avançat i junt amb un segon aparcament a l’altre extrem del centre, han de resoldre els problemes i dèficit d’aparcament a la zona centre i façana marítima de Sant Feliu de Guíxols, així com a catalitzador de la dinamització turística de la ciutat.