La crisi sanitària que estem patint accelerarà molts canvis i és evident que generarà noves pràctiques de consum i comerç que poden agreujar les debilitats però també el floriment de fortaleses del teixit empresarial de Sant Feliu de Guíxols

En relació al període de confinament com a causa de la crisi sanitària cal que les persones o entitats que necessitin mantenir la seva activitat ho puguin fer a través de mitjans digitals que permetin treballar a distància de manera segura.

El grup local de Junts per Catalunya considera que tant la indústria com el comerç és un agent actiu per aconseguir millorar la situació econòmica i social des de l’àmbit local, tot posant èmfasi en les oportunitats que Sant Feliu de Guíxols té com a poble, en el turisme cultural, esportiu i de lleure, la capacitat associativa i l’atractiu de l’entorn marítim i natural.

Per això, creiem que és necessari treballar des d’ara, per tal d’ajudar també al sector empresarial de la ciutat a una adaptació ràpida als canvis estructurals que s’estan produint amb l’impuls de una bateria de mesures que Junts per Catalunya proposarà en el pla de contingència local COVID-19:

1.PLATAFORMA DIGITAL PER AFAVORIR EL COMERÇ LOCAL

2.OFICINA D’ORIENTACIÓ EN INNOVACIÓ i TECNOLOGIA

3.AMPLIACIÓ DE TERRASSES DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU

4.POTENCIACIÓ DE L’ESPAI COWORKING PER EMPRENEDORS

5.EXEMPCIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I DE LA RECOM DURANT EL PERIODE DE TANCAMENT EXIGIT PER LLEI

6.LÍNIA D’AJUTS PER A DESPESES FIXES I PER A INVERSIONS SANITÀRIES I TECNOLÒGIQUES

7.IMPULSAR UN SERVEI DE TRANSPORT A DOMICILI CONJUNT PEL COMERÇ LOCAL

8.PUBLICITAT GRATUÏTA PER A COMERÇOS ALS MITJANS LOCALS (RÀDIO SANT FELIU, XARXES o TVCB)

9.CAMPANYA EXTERIOR PER A MOSTRAR SANT FELIU DE GUÍXOLS COM A DESTÍ TURÍSTIC

10.INCENTIVAR LA CULTURA EMPRENEDORA EN COL·LABORACIÓ AMB LA CAMBRA DE COMERÇ DE SANT FELIU DE GUÍXOLS