En la mateixa línia que durant el ple de les ordenances fiscal del 30 d’octubre de 2019, en aquest passat ple de 30 de gener de 2020, Junts per Catalunya va insistir en la necessitat de no incrementar el rebut dels impostos dels ciutadans de Sant Feliu de Guíxols. La qüestió de l’ordenança reguladora de l’IBI va tornar a ser tema de debat amb la moció anomenada “proposta per modificar l’ordenança fiscal nº2 sobre béns immobles degut a l’increment del valor cadastral de les finques de l’any 2020” a la que Junts per Catalunya va votar a favor.

La portaveu del grup municipal, la Cristina Vicens, va manifestar que “per coherència amb el nostre posicionament en el Ple de les ordenances fiscals. El nostre grup municipal va votar  en contra de la pujada d’impostos perquè era una afectació directa al poder adquisitiu de la classe mitjana de la nostra ciutat. Recordem que la renda mitjana per càpita és molt baixa i per això creiem que cal treballar per aconseguir noves oportunitats laborals i millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans. Fins que això no sigui possible creiem que aquest descens del  poder adquisitiu repercuteix en el consum i per tant afecta negativament a l’economia local.

Finalment celebrem que  partits que es van abstenir a l’aprovació de la pujada d’impostos al ple de les ordenances fiscals, ara ho vegin excessiu, no obstant nosaltres creiem que independentment que ara s’incrementi més, ja era greu la pujada que suposava l’increment de l’IBI i la taxa d’escombraries que es van aprovar en el ple d’ordenances del passat octubre”.