El passat dia 25 de juliol es va celebrar el primer ple ordinari de la legislatura. El nostre grup municipal va votar a favor dels punts que havíem pogut tractar en les comissions informatives prèvies on vàrem poder preguntar al govern abans de decidir el nostre sentit del vot. Alguns exemples són els punts relacionats amb l’aprovació dels suplements de crèdit per diferents accions, necessaris perquè l’ajuntament opera amb el pressupost prorrogat del 2018.

D’altra banda, ens vam abstenir en un punt que el govern ens va fer arribar per urgència en menys de 24h, relacionat amb una transferència de crèdit. Malgrat l’oposició pot demanar explicacions al govern al mateix ple, la nostra feina és poder contrastar i debatre els punts abans de prendre decisions. Per aquest motiu pensem que seria poc responsable, com a càrrecs electes que tenim el deure de fiscalitzar l’acció de govern, votar sobre un punt del que no en tenim suficient informació.

En relació a la moció presentada pel regidor Jordi Lloveras per tal d’erradicar l’ús del glifosat, considerem que la nostra administració ha d’evolucionar i emmirallar-se en les polítiques mediambientals europees més avançades del segle XXI. Era doncs un deure votar a favor d’aquesta moció, sobretot, pensant que des de l’ajuntament s’ha de promoure en la ciutadania aquesta sensibilitat, així com per responsabilitat vers la salut pública.

Així mateix, volem posar en valor que el nostre grup municipal cada mes estarà a la disposició dels ciutadans i entitats locals per fer arribar al govern les demandes que considerin oportunes. En aquest ple, vam traslladar al govern les queixes rebudes dels usuaris de les platges en relació a l’atenció personalitzada per a persones amb mobilitat reduïda i el govern es va comprometre a fer un seguiment més detallat a l’empresa adjudicatària del servei.

Finalment, vàrem demanar explicacions al govern sobre la polèmica amb el Carnaval a la fresca, que ens havien traslladat representants de la junta de les colles de carnaval. La resposta del govern és que aquest any no hi haurà el Carnaval a la fresca per no arribar a un acord de dates entre govern i colles. No obstant, segons el govern, s’emplacen a treballar per poder aconseguir una nova data de cara a l’any vinent que no sigui en plena temporada d’estiu.

GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA