El passat dijous 29 d’agost de 2019, en sessió plenària de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el grup municipal de Junts per Catalunya va interpel.lar el govern per tal que resolgui amb urgència les principals inquietuds que en les darreres setmanes ha detectat en la ciutadania: l’increment en la sensació d’inseguretat, la creixent brutícia i deixalles en molts contenidors i carrers de Sant Feliu i un servei deficient en la gestió de l’aparcament a la ciutat.

En matèria de seguretat, Junts per Catalunya ha demanat al ple que el regidor Ernest Asurmendi doni explicacions de l’increment de la sensació d’inseguretat que molts veïns viuen últimament: “Arrel dels últims casos coneguts de desperfectes i robatoris en domicilis, locals i vehicles, sol.licitem al govern  que expliqui quin és el pla de xoc urgent així com d’un nou model estratègic de cos policial que ha d’incrementar la protecció de la ciudadania i la sensació de seguretat a la ciutat”. La resposta del regidor va ser ” per tractar temes de seguretat els hi explicaré en privat, no en en el ple municipal”.

Referent al servei de neteja viària, Junts per Catalunya som coneixedors de la tasca que s’està fent des del serveis tècnics de l’ajuntament per poder disposar dels condicionants per a un nou contracte que haurà de resoldre moltes de les mancances que el servei té actualment. Amb tot, ha constatat que l’inici d’aquest nou contracte pot demorar-se fins passat l’estiu de 2020 i per això ha requerit a l’equip de govern que durant el temps d’impàs estableixi un pla d’organització que garanteixi de forma urgent una millora en la neteja i recollida. L’alcalde de la ciutat, el senyor Carles Motas, va dir “seguirem prestant els mateixos serveis fins que s’inicii l’implementació del nou contracte”. Referent als terminis d’aquest, va interpelar-nos a tractar-ho directament amb la tècnica responsable.

Junts per Catalunya considerem que forma part de les obligacions del govern planificar la bona gestió dels serveis durant l’època estival, tenint en compte el model de turisme de qualitat que es vol assolir. Així doncs, considerem que la manca d’arguments durant el passat Ple posen en evidència el propi govern. Com a oposició tenim el deure de fiscalitzar la seva gestió, i creiem que és un deure fer una valoració dels serveis un cop acabada el pic de temporada quan més afluència rebem a la ciutat.

GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CATALUNYA