En sessió plenària municipal, el passat dijous 30 de gener de 2020, el grup de Junts per Catalunya va traslladar una pregunta que molts ciutadans es fan arrel dels efectes del pas de la borrasca “Glòria”, ben evidents a la costa de Sant Feliu de Guíxols i concretament pel trencament de part de l’obra icònica que va projectar al racó de Garbí l’anterior tripartit TXSF+PSC+ERC.

Segons la portaveu del grup municipal, la Cristina Vicens, “arrel de les destrosses de la borrasca Glòria que van afectar al mirador de l’espigó de Rius i Calvet, hem pogut llegir les declaracions del regidor d’urbanisme informant que demanarà una avaluació de l’empresa responsable de l’obra. Li voldria preguntar si el govern demanarà un informe a la mateixa per poder justificar els motius pels quals ha pogut succeir aquesta afectació en una obra tant recent; així com demanar responsabilitats a la mateixa per tal que assumeixi el cost de les accions que s’hagin de dur a terme ara”.

La resposta del regidor Josep Saballs a la pregunta de Junts per Catalunya va ser que portaran a terme 3 vies per tal de refer la part d’obra malmesa: col.laboració amb Ports de la Generalitat, petició d’informe dels fets a l’empresa constructora i redacció del projecte de reconstrucció de l’espigó tal com estava.