El passat dijous 29 d’agost de 2019, en sessió plenària de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el grup municipal de Junts per Catalunya va interpel.lar el govern per tal que resolgui amb urgència les principals inquietuds que en les darreres setmanes ha detectat en la ciutadania: l’increment en la sensació d’inseguretat, la creixent brutícia i deixalles en molts contenidors i carrers de Sant Feliu i un servei deficient en la gestió de l’aparcament a la ciutat.

Pel que fa a la gestió de l’aparcament, Junts per Catalunya ha traslladat al govern la següent qüestió: “Fa mesos que la zona blava només accepta pagament en monedes causant perjudici als usuaris que vulguin pagar per altres formes i no disposin d’efectiu en monedes. Es sol.licita al govern que informi de quan s’actualitzaran tecnològicament les màquines expenedores de tiquets de la zona blava per tal que permetin altres modes de pagament com el bancari per targeta i/o telemàtic”. El regidor Saballs, per part del govern va contestar que en poc temps hi haurien màquines noves.

Junts per Catalunya considerem que forma part de les obligacions del govern planificar la bona gestió dels serveis durant l’època estival, tenint en compte el model de turisme de qualitat que es vol assolir. Així doncs, considerem que la manca d’arguments durant el passat Ple posen en evidència el propi govern. Com a oposició tenim el deure de fiscalitzar la seva gestió, i creiem que és un deure fer una valoració dels serveis un cop acabada el pic de temporada quan més afluència rebem a la ciutat.

GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CATALUNYA