Aquest dimarts 22 en sessió plenària ordinària del mes de juny de 2021, el govern ha portat a aprovació inicial una modificació puntual al pla general sobre les claus A, B i C del sector industrial Bujonis per tal d’evitar l’impediment que la disposició actual del POUM crea en la implantació d’empreses de petita i mitjana dimensió.

Aquesta modificació del pla general, segons les explicacions del regidor d’urbanisme permetrà la implantació d’empreses amb activitats que requereixen naus de petit format i que en l’actualitat han de recórrer a altres indrets de l’entorn de Sant Feliu de Guixols.

Certament, en els darrers temps, els ciutadans han hagut de constatar amb certa decepció com importants empreses amb molta trajectòria que generaven un nombre important de llocs de treball, davant la impossibilitat de desenvolupar les seves activitats a Sant Feliu, han hagut de traslladar-se a altres ciutats veïnes que tenen ben resolta l’oferta de sòl industrial.

Per aquesta raó i en línia amb aquesta proposta del govern i d’acord al punt del programa electoral de Junts per Catalunya referent a territori i la promoció de nous motors econòmics per a la ciutat, la portaveu del grup municipal, Cristina Vicens, va manifestar l’acord de Junts en la promoció de noves activitats al sector industrial.

No obstant, va reclamar la necessitat de dur a terme accions pel desenvolupament industrial a altres zones de la ciutat, quelcom necessari per diversificar l’economia i generar ocupació per les generacions de joves amb l’objectiu que es puguin quedar a treballar a la ciutat.