En sessió plenaria ordinaria, el dijous 28 de gener de 2021 el govern de Sant Feliu de Guíxols format pels partits polítics TXSF i PSC han sotmès a votació l’adquisició del local de l’antiga oficina de la Caixa ubicat a la cruilla entre la Rambla i el Carrer Major on s’hi vol traslladar l’actual oficina de turisme. Malgrat tots els grups de la oposició hi han votat en contra, aquest punt del ple ha estat aprovat amb els únics vots favorables dels partits de govern local.

El grup municipal de Junts per Catalunya fonamenta el seu vot en contra per aquests principals motius:

  1. som ferms defensors de destinar el pressupost municipal en crear projectes que ajudin directament a reactivar l’economia local i considerem que aquesta despesa per traslladar l’oficina de turisme, en si sola, no aportarà la reactivació tant necessària en els moments de crisi ecònomica que estem patint.
  2. en edificis municipals proxims a la Rambla, hi ha diversos espais disponibles que ja son propietat de l’ajuntament i on s’hi podia haver ubicat aquest espai per a la oficina de turisme, estalviant-nos aquesta gran despesa.
  3. creiem que el govern hauria d’haver posat a debat els possibles usos de l’oficina de turisme amb els grups municipals de l’oposició, que representen a una part important de la ciutadania.

GRUP MUNICIPAL JUNTS PER CATALUNYA