El passat ple del dia 29 de juliol del 2020 el govern de TXS i PS, va portar a aprovació inicial el projecte d’arranjament de l’espigó de garbi que va patir desperfectes a causa del temporal Glòria i vistos els informes tècnics, se’ns plantejaven molts dubtes en relació a aquesta obra de reparació d’un espigó que fa poc més d’un any va ser renovat de conjunt amb l’obra de Rius i Calvet. El cost estimat del projecte que proposa el govern per a la reparació de l’espigó és de 430.000€, import que duplica el cost del que va costar fer-lo nou i que faria augmentar la inversió total en 630.000 € per aquest petit espai del front de mar. Aquest va ser entre d’altres un dels motius pels quals el nostre vot fou contrari.
En primer lloc, els informes tècnics del projecte de reparació, exposen la necessitat de reforçar amb més tonatge les pedres de l’escullera de l’espigó, així com el plantejament de canvi de sentit del morrot on s’hi vol tornar a situar la placeta mirador. D’això se’n desprèn doncs, que en la renovació de 2019 es va fer una actuació menys costosa (uns 195.000 euros) que la que es proposa ara però que no es va fer una bona diagnosi de l’estat de les pedres de l’escullera ni una previsió de reforçar la seguretat del morró encarat cap a mar sense protecció.
Segon, pensem que s’han d’arranjar aquests desperfectes, no obstant, per vetllar per la bona gestió dels recursos públics, pensem que l’Ajuntament ha d’investigar, sense dilació, si cal demanar responsabilitats tècniques per la manca de previsió en la primera obra executada.
Finalment, i com a qüestió més d’impacte paissatgístic, no ens acaba de convèncer la proposta de reforçar la part interna de l’espigó amb pedres de gran tonatge, doncs considerem que l’impacte visual desde la barana de mar serà considerable. Així mateix, també ens qüestionem la necessitat de fer un morró tant gran al final de l’espigó que obliga a sobredimensionar l’escullera a la part del morrot i tindrà un gran impacte a primera línia de mar.
Creiem que el projecte de reparació podria anar encarada a reforçar correctament els fonaments per propers temporals i fer un acabament de la zona accessible per caminar més modesta i integradora que costi menys diners als pressupostos de l’ajuntament.
Per tots aquests motius el nostre vot a l’aprovació inicial del projecte tal i com s’ha presentat havia de ser contrari, a l’espera que el govern pugui informar-nos sobre les qüestions i propostes que hem plantejat anteriorment.