En el ple del passat dijous dia 28 d’abril, el govern va portar a aprovació inicial el pla local d’habitatge. El grup municipal de Junts considerem que l’habitatge és un projecte prioritari de ciutat i hem trobat a faltar la voluntat del govern en fer-nos partícips d’aquest projecte.

Compartim amb el govern les línies estratègiques a treballar: l’impuls de la iniciativa privada, la construcció d’habitatge públic i social, així com la mediació amb el lloguer turístic per aconseguir convertir-ne una part en lloguer anual. Aquestes actuacions tenen l’objectiu d’afavorir l’accés a l’habitatge a la gent jove així com als més vulnerables.

Així doncs, la nostra abstenció ve motivada per la voluntat que el govern tingui en compte les nostres aportacions i afegir-les al pla abans de l’aprovació definitiva. Com hem dit sempre des de l’inici de legislatura, per nosaltres és prioritari que els ciutadans ganxons puguin treballar i viure bé.

Aquest pla reflectirà el camí a seguir a nivell de política pública d’habitatge a la ciutat pels propers sis anys, així doncs pensem que és molt important aconseguir un acord de ple en aquest projecte estratègic de ciutat.