Aquest dimecres 30 d’Abril de 2020, en sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, els diferents grups varen portar a votació punts específics per tal de poder fer front als efectes i situacions que està causant a la ciutat la pandèmia pel covid-19.

Al torn de precs i preguntes al govern i a l’espera d’acabar de perfilar les propostes pel pla de contingencia i reactivació económica de la ciutat, Junts per Catalunya va realizar un seguiment de la situació actual en diferents àmbits amb l’objectiu de canalitzar demandes de la ciutadania i entitats cap al govern local.

La portaveu de Junts per Catalunya, la Cristina Vicens, va exposar la situació de extrema dificultat en què es troben els empresaris a causa del llarg temps de confinament i que està generant situacions preocupants per a la continuació del teixit empresarial de la ciutat. En aquest sentit, la portaveu de Junts per Catalunya va preguntar al ple sobre la reacció que estava veient la regidoria a l’acció impulsada per a l’obtenció d’enquestes als empresaris. La regidora de promoció econòmica va informar que per part de l’ajuntament, en els darrers dies, s’està intentant contactar amb certa dificultat amb tots els empresaris, sense més referència ni opinió sobre si aquesta mesura tindrà èxit o aportarà alguna millora a la situació actual dels empresaris.

En una nova pregunta, Cristina Vicens, va exposar la situació en la que es troben moltes famílies en referència a les dificultats en l’accés a recursos per a poder continuar amb l’escolarització a distància. En aquest sentit, va preguntar per si finalment l’ajuntament estava portant a aquestes famílies els packs de material escolar i les fotocòpies que les escoles havien demanat al regidor per tal que davant el confinament de la població, fos el personal de l’ajuntament qui portés aquest material escolar als alumnes que ho necessiten. El regidor d’educació va assegurar que aquestes entregues s’estaven fent. A continuació i preguntant de nou al regidor d’educació, es va preguntar al govern per si s’estava preparant algun tipus de resposta o pla davant la possible supressió d’alguna línia de P3. El regidor va respondre que no es preveu que hi hagi cap supressió de línia a P3.

També fa una pregunta sobre si s’està informant a les entitats de les subvencions previstes i el regidor d’hisenda informa que les partides d’activitats que no s’han pogut efectuar no es cobraran.

En la modificació del contracte de neteja viària i recollida de residus, el govern de TXSF i PSC va portar a votació la modificació del contracte de serveis de neteja viària i recollida de residus, segons la regidora responsable per tal de reduir l’exposició de la plantilla als efectes del covid-19.

El grup de Junts per Catalunya s’hi va abstenir explicant que tant el contracte antic com la seva pròrroga no van ser votats per aquest grup i pel fet que la neteja i la recollida són també un servei essencial i el fet que que la ciutat estava confinada permetia organitzar els torns adequadament per continuar amb tasques intensives de neteja a moltes zones de la ciutat que es mostren en dèficit d’atenció tal i com aquest grup ja va indicar en la pròrroga del contracte antic exigint un pla de xoc per posar al dia la ciutat en aquells punts de l’espai públic deficitaris en neteja.