Aquest passat dijous 27 de febrer de 2020, en sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, alguns partits de la oposició varen sotmetre a debat una moció referent al dia internacional de la dona, una proposta d’al·legacions al pla director urbanístic de la Costa Brava i una moció per a la suspensió de llicències per habitatges turístics.

En la moció sobre el dia internacional de la dona, la portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya, va voler “donar tot el suport a les reivindicacions  que posen de manifest la desigualtat salarial i la dificultat per accedir a llocs de responsabilitat al gènere femení. Cal que l’administració sigui un exemple a seguir i a dia d’avui és una assignatura pendent a tots els nivells. Cal seguir fent pedagogia per conscienciar i fer reflexionar les noves generacions”

Sobre el debat a les al·legacions al pla director urbanístic de la Costa Brava que GDC vol presentar, Cristina Vicens, va manifestar que el nostre compromís és total amb fomentar la preservació del nostre entorn natural, no obstant creiem que hi ha d’haver un equilibri entre la protecció del bé comú i el dret individual de les persones. La nostra abstenció és degut al no convenciment de recolzar una qüestió que afecta a la privació de drets individuals adquirits”

En referència a la moció per a la suspensió de l’atorgament de noves llicències per habitatges d’ús turístic, Vicens va dir que “creiem que la problemàtica d’habitatge cal gestionar-la, doncs és una causa directa del desarrelament del jovent ganxó però també cal saber equilibrar la llibertat de la propietat privada amb el bé comú. Estem d’acord en el fons de la moció perquè creiem que és una obligació que hauríem d’imposar-nos treballar perquè les futures generacions tinguin garantit la possibilitat de viure a la seva ciutat, no obstant no compartim la imposició a curt termini que proposa el regidor de GDC”

La intervenció de la representant de Junts per Catalunya a Sant Feliu va continuar per recordar que “nosaltres vam negociar amb el govern que es reflectís en el Ple dels pressupostos la  voluntat de treballar en la línia de fomentar l’habitatge públic i l’ocupació pels joves i les famílies ganxones; i creiem que és el nostre deure fer-ne un seguiment i control, però aquestes polítiques es treballen a mig i llarg termini amb molts actors implicats i que requereix un pla general de l’habitatge a la ciutat, per tant, no considerem que sigui adient la mesura proposada pel ponent de la moció de suspensió de llicències per aquest any”