Per fer que els ciutadans s’estimin el seu patrimoni, cal modernitzar el Museu d’Història per actualitzar-lo i reconvertir-lo en un centre d’interpretació que sigui l’eix vertebrador des del qual s’expliqui i es difongui la història de la Ciutat i de l’àmbit de la Vall d’Aro, creant itineraris culturals dinàmics, pels diferents punt d’interès del territori, per reforçar el missatge pedagògic que es difongui des de les exposicions dels diferents museus