En sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols d’aquest dijous 24 de setembre de 2020, tots els grups polítics del consistori han votat a favor de la Moció per a la millora de la il·luminació dels espais públics en favor de la seguretat ciutadana i viària proposada pel grup municipal de Junts per Catalunya.

La moció que ha estat debatuda i acordada per unanimitat consisteix en concretar un pla amb les accions de millora que des dels serveis tècnics ja es coneixin més aquelles noves accions que s’identifiquin en punts de l’espai públic on el nivell d’il·luminació o el servei d’enllumenat és deficient.

Amb aquest estudi es pretén disposar d’un pla d’actuació que permeti ordenar les accions que cal fer en els propers mesos i així dotar les partides pressupostàries anuals necessàries. L’execució de les noves instal·lacions o reparació d’instal·lacions existents, es realitzaran de forma que es prioritzi la seguretat ciutadana, la seguretat viària, la cohesió social i el foment  de l’activitat econòmica.