Aquest any, Sant Feliu de Guíxols ha estat la ciutat de sortida i d’arribada de La Volta Ciclista a Catalunya.

Aquest esdeveniment esportiu, que forma part de la història esportiva de Catalunya, hauria de donar projecció mediàtica a les ciutats que hi participen i generar activitat econòmica pels ciutadans i empreses de les ciutats que l’acullen.

El cost inicial d’aquest esdeveniment esportiu per a Sant Feliu ja havia estat inclòs entre les partides dels pressupostos 2022 per un import de 90.750 euros. Tot i això, hem vist com l’esdeveniment ha comportat un seguit d’actuacions afegides en la via pública amb certa afectació a la vida diària de la ciutadania i parlant amb comerciants i hotelers ens traslladen la baixa activitat percebuda qüestionant-ne el rendiment.

És per tot això que durant el ple del mes d’Abril vàrem traslladar la consulta al regidor d’esports per tal de conèixer quin ha estat el cost total que ha suposat per Sant Feliu de Guíxols portar La Volta i quin ha estat el rèdit en euros que la ciutat n’ha obtingut (llits d’hotel ocupats, despesa en comerços, restauració, creació d’ocupació etc..).

El regidor David Oliveras va respondre sense donar les dades que li vàrem preguntar ni cap informació orientativa.

Segons la informació que hem pogut obtenir dels pressupostos, acords de govern i el treball de camp realitzat per l’equip de Junts, podem estimar que finalment els costos de l’esdeveniment que va venir a la ciutat unes poques hores, podrien aproximar-se als 150.000 euros.