1.-Quin projecte defensa pel Front Marítim de la ciutat. És a dir, la part central del passeig que de moment resta com estava?

Creiem que la façana marítima és dels espais amb més atractiu de la ciutat i s’hauria de potenciar reordenant el mobiliari urbà, generar més amplitud de les voreres, crear noves places d’aparcament soterrades, i creant una nova activitat econòmica a primera línia de mar. La modernització i el progrés és perfectament compatible amb el respecte als elements arquitectònics identitaris de Sant Feliu.

Al tractar-se d’una remodelació de gran abast pensem que cal impulsar un pla director que sigui el resultant d’un gran pacte de ciutat.

2.-Defensa el projecte de l’actual govern municipal sobre el pàrquing de la Corxera o bé, planteja altres alternatives?

La nostra proposta per a resoldre la manca d’aparcament a la zona centre consisteix en un pla d’aparcaments específic que ha de dotar aquesta part de la ciutat almenys amb 900 noves places i seguir disposant d’àrees d’aparcament gratuït per oferir totes les possibilitats als ciutadans o visitants de Sant Feliu.

En aquest sentit, la construcció d’un aparcament soterrat a la Corxera està previst dins el nostre pla d’aparcaments tot i que la nostra proposta lliurarà gran part de l’espai en superfície on s’ubicarà una plaça per a esdeveniments de gran format i que permetrà integrar millor els equipaments culturals i esportius del voltant amb la carretera de Tossa. El segon gran aparcament soterrat previst estarà situat a la zona del Passeig dels Guíxols i permetrà donar servei a l’eix comercial i a l’activitat marítima-portuària.

3.-Sobre la concessió de la neteja de la ciutat, quina és la seva postura?

Ens consta que el govern sortint disposa fa temps d’una proposta de plec de condicions per poder realitzar el concurs i adjudicació d’un nou gestor del servei de neteja i deixalles però han gastat el pressupost en grans obres abans que resoldre mancances importants com aquesta.

Després de molts mesos de feina, el meu equip té identificades les claus del problema que ha portat a la ciutat fins aquest punt i sabem què cal fer per resoldre-ho de forma urgent. No es tracta només d’una qüestió que afecti els veïns de Sant Feliu sinó també els visitants que marxen de la ciutat amb una mala impressió, i tot això ens preocupa i molt.

Sant Feliu tornarà a ser una ciutat referent en la gestió de deixalles, recollida selectiva i neteja viària.

4.-Respecte a l’Institut Sant Elm, quines propostes tenen?

La nostra proposta consisteix en apostar per la construcció d’un nou institut en terrenys de titularitat pública ja que cal vetllar per tal que l’activitat es faci en una infraestructura el més actualitzada possible així com més espai per reduir ràtios a les aules i poder treballar millor l’educació competencial.

Amb l’espai resultant de l’actual IES Sant Elm caldria acabar de parlar amb la Generalitat per tal que en pogués resultar un equipament d’interès general per als ciutadans de Sant Feliu.

5.-En relació a facilitar la construcció de més hotels, què n’opina?

En aquests moments Sant Feliu té prop de 2.000 llits d’hotels i unes 500 places de càmping. La creació de noves places hoteleres sempre ha de ser benvinguda ja que és senyal de més turisme per a la ciutat i per tant de més activitat econòmica.

Al mateix temps, creiem que és important que des de l’Ajuntament es facin les polítiques que obrin Sant Feliu de Guíxols al món i generin més elements d’atracció per tal que l’arribada de visitants es produeixi al llarg de tot l’any.

6.-Com pensa dinamitzar les àrees comercials de la ciutat?

La resposta a aquesta qüestió va relacionada amb el que he comentat fins ara en el sentit que cal fer, des de l’Ajuntament, una política orientada a l’activació dels motors econòmics de la ciutat per tal d’incrementar l’activitat econòmica generant pols d’atracció de visitants i que els nostres veïns no hagin de marxar a d’altres poblacions.

S’han de preveure les dues coses a l’hora: generar oportunitats per tal d’atreure més activitat i preparar la ciutat, en especial els eixos comercials, per generar una oferta comercial atractiva.

Cal un embelliment de la ciutat, començant per la neteja viària i seguint per l’increment d’il·luminació o la homogeneïtzació de mobiliari urbà públic i privat.

7.-El nombre de robatoris als habitatges s’ha incrementat força. Com veu aquest problema?

Pel què ens diuen els veïns amb qui portem parlant des de fa mesos, és cert que la sensació d’inseguretat a la ciutat ha crescut en els darrers anys. Aquesta és una qüestió prioritària i tenim preparat un Pla director de Seguretat ciutadana per tal de garantir una millor coordinació entre tots els cossos de seguretat.

La Policia local ha d’esdevenir un cos de referència amb més proximitat, presència pública, transparència i atenció ciutadana d’acompanyament.

8-Està a favor de preservar el patrimoni cultural de la ciutat o bé, apostar per reformar la ciutat?

Crec en que les dues coses són possibles i així ho expliquem en el nostre programa. Apostem per la modernització necessària de la ciutat especialment en aquells espais públics que més ho requereixen però seguint uns criteris de preservació dels elements singulars de la ciutat ja sigui patrimoni cultural com natural.

Un exemple d’això és la barana de mar, els bancs de Joan Bordàs i els arcs de Gandol. Són perfectament compatibles amb la modernització i reordenació de l’espai de primera línia de mar i és precisament qui en prescindeix que ha d’explicar molt bé perquè ho fa. Els veïns volen progrés i modernització però no entenen que s’eliminin els elements arquitectònics identitaris de Sant Feliu de Guíxols.

9.-Creu que l’espai Thyssen continua essent un projecte vàlid per la ciutat?

L’espai Thyssen proporciona una oferta cultural de nivell internacional que ens ajuda a situar la ciutat com a pol d’atracció i de la mateixa manera altres ofertes culturals com per exemple el Festival de la Porta Ferrada també ajuden en aquest sentit.

Aquestes actuacions en l’àmbit cultural han de ser compatibles amb la promoció de la cultura popular de Sant Feliu de Guíxols i amb especial atenció al foment del sentiment de pertinença cap al coneixement dels orígens i la nostra història més propera.

10.-Com veu la ciutat d’aquí 10 anys?

M’agrada aquesta pregunta perquè és important pensar amb visió de futur i tant jo com el meu equip hem treballat sempre en un Pla Estratègic de Ciutat amb propostes de millora en horitzons temporals a 4 i 8 anys.

Si Junts per Catalunya disposa dels suports necessaris en aquestes eleccions per decidir com es gestiona l’Ajuntament, d’aquí 10 anys ja haurem implementat les accions previstes al nostre programa per activar els motors econòmics i de progrés de la ciutat i tindrem una ciutat més cohesionada, amb més ocupació i de més qualitat, amb més seguretat i amb millors oportunitats per a tots els nostres veïns.

El viver d’empreses crearà llocs de treball i els joves no hauran de marxar, la reserva marina i el centre de trail-running generarà més activitat de turisme esportiu, les noves places d’aparcament activaran els eixos comercials i marítim,  amb l’activació de l’economia l’atur haurà de disminuir i incrementar les rendes del treball i la via pública estarà neta essent pioners en la recollida selectiva .

En l’àmbit de país estem convençuts que d’aquí a 10 anys Catalunya ja haurà esdevingut un nou estat en forma de república.

Fonts: Revista Àncora